Praktijk voor Psychologische Hulpverlening Berlicum

Behandelmethoden

In mijn werk maak ik gebruik van onderstaande behandelmethoden, een combinatie daarvan of onderdelen daaruit.

 •  CGT (Cognitieve gedragstherapie)
  • Cognitieve gedragstherapie is gericht op het beïnvloeden van uw manier van denken en het gedrag dat uw klachten en /of problemen (mede) veroorzaakt of in stand houdt. Aan de hand van bestaande situaties wordt samen met u gezocht naar meer realistische en helpende gedachten. Ook wordt u geleerd anders met uw klachten en problemen om te gaan, waardoor deze verminderen of zelfs verdwijnen.
 • EMDR
  • EMDR staat voor Eye Movement Desensitization Reprocessing. Het is een effectieve behandelmethode die voornamelijk wordt toegepast bij de behandeling van posttraumatische stress-stoornis (PTSS). PTSS kan ontstaan na het doormaken van een schokkende ervaring b.v. een verkeersongeval, inbraak, aanranding, verkrachting etc. Lichamelijke en psychische klachten ontregelen het leven dan dusdanig dat het dagelijks functioneren aanzienlijk wordt beperkt. EMDR kan eveneens worden toegepast bij nare ervaringen op medisch gebied, ingrijpende werkgerelateerde gebeurtenissen, pestervaringen of verlieservaringen. Met behulp van deze methode wordt u geholpen de herinneringen aan deze nare en ingrijpende gebeurtenis(sen) te verwerken. Het verwerkingsproces wordt op gang geholpen; de emotionele lading van de herinnering(en) neemt af en er kunnen nieuwe inzichten ontstaan, waardoor klachten afnemen en het geheel een andere betekenis kan krijgen.
 • MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy)
  • Aandachtsgerichte Cognitieve Therapie is een therapievorm die gericht is op het ontwikkelen van een open en accepterende houding tegenover gedachten, gevoelens en lichamelijke reacties. Bewust aanwezig zijn in het hier-en-nu zonder te oordelen, in plaats van handelen op de automatische piloot. Met behulp van oefeningen leert u de aandacht bewust te sturen. Hierdoor ontstaat ruimte voor een andere zienswijze en meer keuzevrijheid van handelen. Gewoontepatronen worden samen met u inzichtelijk gemaakt waarna u ze in uw dagelijks leven leert herkennen, begrijpen en indien gewenst te veranderen.
 • IBSR
  • IBSR staat voor Inquiry Based Stress Reduction, gebaseerd op ‘The Work’ van Byron Katie. Het is een methode om gedachten te onderzoeken, waarbij vooral een beroep wordt gedaan op de innerlijke wijsheid in plaats van op de ratio. Door het beantwoorden van vier vaste vragen gevolgd door het omkeren van de gedachte, zult u merken dat de geloofwaardigheid van de stressvolle gedachte afneemt. U verkrijgt diepgaand emotioneel inzicht en doet ingrijpende ontdekkingen over uzelf en de ander, met als gevolg vermindering van stress, emotionele en gedragsverandering.
  • IBSR wordt ook aangeboden als e-health toepassing. Zie e-Health of de website van IBSR online.