Praktijk voor Psychologische Hulpverlening Berlicum

Doorverwijzing

Uw huisarts heeft geconstateerd dat u baat heeft bij gesprekken met een psycholoog. Op grond van uw klachten en een screening (bijvoorbeeld door een vragenlijst) heeft hij u doorverwezen naar een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ. Het kan zijn dat u eerst gesprekken heeft gehad met een praktijkondersteuner maar u kunt ook direct worden doorverwezen.

Het is van belang dat uw huisarts aan de gestelde voorwaarden voor een verwijzing en verwijsbrief voldoet. Voorwaarde voor verwijzing naar GB-GGZ is dat er sprake moet zijn van (een vermoeden van) een stoornis zoals omschreven in een DSM-diagnose (As I).

Als een verwijzing aan de hieronder beschreven eisen voldoet, is deze voor alle zorgverzekeraars geschikt.

 • Naam, functie, adres en AGB-code van de verwijzer.
 • Verwijsdatum, gelegen voor de datum aanvang behandeling, maar niet eerder dan 3 maanden daarvoor.
 • De vermelding dat het om een verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) gaat.
 • In de brief dient te zijn opgenomen dat er sprake is van het vermoeden van een DSM 5 -stoornis.
  Of als de huisarts zelf een stoornis heeft vastgesteld de door de huisarts vastgestelde stoornis.
 • Een korte omschrijving van de klachten.
 • Indien relevant: voorgeschiedenis.
 • Verwijsvraag.
 • Naam, adres, geboortedatum, bsn en inschrijf(verzekerings)nummer van de verzekerde cliënt(e).
 • Handtekening van de verwijzer.