Praktijk voor Psychologische Hulpverlening Berlicum

Doorverwijzing

Uw huisarts heeft geconstateerd dat u baat heeft bij gesprekken met een psycholoog. Op grond van uw klachten en een screening (bijvoorbeeld door een vragenlijst) heeft hij u doorverwezen naar een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ. Het kan zijn dat u eerst gesprekken heeft gehad met een praktijkondersteuner maar u kunt ook direct worden doorverwezen.

Het is van belang dat uw huisarts aan de gestelde voorwaarden voor een verwijzing en verwijsbrief voldoet. Voorwaarde voor verwijzing naar GB-GGZ is dat er sprake moet zijn van (een vermoeden van) een stoornis zoals omschreven in een DSM-diagnose (As I).

Als een verwijzing aan de hieronder beschreven eisen voldoet, is deze voor alle zorgverzekeraars geschikt.

 • Naam, functie, adres en AGB-code van de verwijzer.
 • Verwijsdatum, gelegen voor de datum aanvang behandeling, maar niet eerder dan 3 maanden daarvoor.
 • De vermelding dat het om een verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) gaat.
 • In de brief dient te zijn opgenomen dat er sprake is van het vermoeden van een DSM IV stoornis.
  Of als de huisarts zelf een stoornis heeft vastgesteld de door de huisarts vastgestelde stoornis.
 • Een korte omschrijving van de klachten.
 • Indien relevant: voorgeschiedenis.
 • Verwijsvraag.
 • Naam, adres, geboortedatum, bsn en inschrijf(verzekerings)nummer van de verzekerde cliënt(e).
 • Handtekening van de verwijzer.