Praktijk voor Psychologische Hulpverlening Berlicum

Zorgprestatiemodel

Met ingang van 1 januari 2022 is het ZorgPrestatieModel (ZPM) ingevoerd. Dit betekent dat uw behandeling op een andere manier dan voorheen gedeclareerd zal worden. Waar er voorheen gehele behandeltrajecten werden gedeclareerd nadat deze waren afgesloten, wordt nu per sessie (reeds tijdens de lopende behandeling) gedeclareerd. U krijgt maandelijks een overzicht van uw zorgverzekeraar over de gedeclareerde consulten.

Uw behandeling bestaat uit verschillende onderdelen, zoals bijvoorbeeld behandelgesprekken of diagnostiekconsulten.  In het zorgprestatiemodel heten deze losse onderdelen zorgprestaties. De zorgprestaties staan op de rekening die de zorgverlener aan de zorgverzekeraar stuurt. Op basis hiervan weet de zorgverzekeraar wat hij aan uw zorgverlener moet betalen.

Het is belangrijk dat het voor u duidelijk is voor welke zorg er is betaald. Daarom ziet u op het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar uit welke zorgprestaties uw behandeling bestond. De zorgprestaties die met name binnen deze praktijk plaatsvinden zijn Consulten. Dit zijn de gesprekken, fysiek of online, die u heeft met uw zorgverlener.

Soms is bij een consult iets extra’s nodig. Bijvoorbeeld een tolk. Of reistijd omdat uw zorgverlener bij u thuis was. Deze zorgprestaties heten ‘toeslagen’. Deze worden als dat van toepassing is bij een consult of een verblijfsdag opgeteld. Tot slot zijn er enkele ‘overige prestaties’. Bijvoorbeeld een ‘intercollegiaal overleg’ door uw zorgverlener met een andere zorgverlener.

Wanneer uw behandeling begint is het niet meteen duidelijk hoe uw behandeling er uit gaat zien. Of hoe lang het gaat duren. Daarom is vooraf meestal niet bekend hoeveel uw behandeling in totaal gaat kosten. Het is vooraf wel duidelijk hoeveel elk onderdeel van de behandeling kost. Voor elk los onderdeel van de behandeling (de zorgprestaties) is een prijs afgesproken. De overheid heeft berekend hoeveel elke zorgprestatie maximaal mag kosten. Er zijn veel verschillende tarieven. Dat komt omdat bij het bepalen van de tarieven onder andere rekening is gehouden met:

– Het beroep van de zorgverlener. Een psychiater is bijvoorbeeld duurder dan een verpleegkundige.

– Het type consult. Een diagnostiek consult is duurder dan een behandelconsult.

– De duur van het consult. Hoe langer het consult duurt, hoe meer het kost.

– De plek waar het consult plaatsvindt. Een consult in een specialistische instelling is duurder dan een consult door een zorgverlener met een eigen praktijk.

In de tarievenzoeker van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt u alle maximumtarieven. Het kan zijn dat u op uw kostenoverzicht iets lagere tarieven ziet. Dat komt omdat er met de zorgverzekeraar vaak lagere prijzen zijn afgesproken. Wilt u weten welke prijzen er precies voor u gelden? Neem dan contact op met uw zorgverlener of uw zorgverzekeraar. Zie ook Tarieven verzekerde zorg.  

Als u 18 jaar of ouder bent dan wordt uw ggz-behandeling meestal vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Uw zorgverlener informeert u hierover bij de start van uw behandeling. U betaalt eigen risico voor veel vormen van zorg die uit het basispakket van de zorgverzekering worden vergoed.

Het eigen risico wordt per kalenderjaar berekend. 2022 is een kalenderjaar. En 2023 is een nieuw kalenderjaar. Uw zorgverzekeraar berekent of u eigen risico moet betalen. In het zorgprestatiemodel is de behandeling opgebouwd uit losse onderdelen: de zorgprestaties. Eén gesprek met de zorgverlener is bijvoorbeeld één losse zorgprestatie. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022. De zorgprestaties die in 2023 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2023.

Verschillende prestaties:

Consult diagnostiek (afhankelijk van de duur 5 – 120 minuten)
Voor het onderzoeken welke problematiek er speelt, denk hierbij aan de intake en vervolgintake.

Consult behandeling (afhankelijk van de duur 5 – 120 minuten)
De behandelingen, hieronder kan ook de e-Health vallen. 

Intercollegiaal overleg
Wanneer het voor de kwaliteit van de behandeling noodzakelijk is om met een externe collega te overleggen. 

Reistijd
In het geval de behandeling niet op de praktijk kan plaatsvinden, maar bij de client thuis.