Praktijk voor Psychologische Hulpverlening Berlicum

Zorgproducten

Binnen de Generalistische Basis GGZ wordt gesproken over zogenaamde zorgproducten. Deze worden door een aantal objectieve elementen bepaald, namelijk de mate van ernst van de problematiek, risico, mate van complexiteit en duur van de klachten. Elk zorgproduct is gebaseerd op een bepaald te besteden maximum totaaltijd. De zorgproducten bestaan uit de intake, aanvullende diagnostiek, consulten / behandelgesprekken en eventuele consultatie van andere specialisten. Ook tijd voor overleg, rapportage en administratie vallen binnen de producten.

De zorgproducten die ik binnen mijn praktijk aanbied zijn:

  • GB-GGZ Kort: o.a. lichte ernst van problematiek, enkelvoudige problematiek (maximum duur van 294 minuten, ofwel maximaal 5 gesprekken).
  • GB-GGZ Middel: o.a. matige problematiek, enkelvoudig of laag complex beeld (maximum duur van 495 minuten, ofwel maximaal 8 gesprekken).
  • GB-GGZ Intensief: o.a. ernstige problematiek, enkelvoudig of laag complex beeld (maximum duur van 750 minuten, ofwel maximaal 12 gesprekken).

Daarnaast bestaan er nog 2 zorgproducten:

  • GB-GGZ Onvolledig Behandeltraject: dit kan worden gebruikt indien op basis van de intake blijkt dat u toch niet in de GB-GGZ behandeld dient te worden (maximum duur van 120 minuten, ofwel maximaal 2 gesprekken).
  • GB-GGZ Chronisch: dit product wordt slechts incidenteel binnen de GB-GGZ aangeboden. Het gaat hier om risicogevoelige stabiele of instabiele chronische problematiek of ernstige problematiek in remissie; er is sprake van een laag tot matig risico.