Praktijk voor Psychologische Hulpverlening Berlicum

Kwaliteit

Registraties: Als eerstelijnspsycholoog ben ik geregistreerd in het register van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP). Daarnaast ben ik als gezondheidszorgpsycholoog ingeschreven in het BIG-register (BIG = Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) onder nummer 89050839725. Tevens ben ik lid en mede-oprichter van de Zorggroep PsyDirect.

Visitaties: De praktijk is in 2016 en 2021 gevisiteerd door het NIP en beschikt over het Certificaat Kwaliteitsvisitatie NIP 2021 AJ Risseeuw. Elke 5 jaar vindt opnieuw visitatie plaats.

Tevens is de praktijk in 2019 ook gevisiteerd door de LVVP en voldoet het dus ook aan de kwaliteitseisen van die beroepsvereniging. Ook deze visitatie is 5 jaar geldig waarna opnieuw gevisiteerd wordt. Certificaat visitatie LVVP  

Kwaliteitsstatuut GGZ: Hierin is vastgelegd wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Sinds 1 januari 2017 beschik ik over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut; mijn kwaliteitsstatuut is in 2022 geüpdatet naar de laatste ontwikkelingen en vereisten. De meest recente goedgekeurde versie vindt u hier:  kwaliteitsstatuut.2022 

 

Klachtenregeling: Opmerkingen en klachten over mijn behandeling kunnen cliënten telefonisch, per brief en per mail indienen en zal ik in eerste instantie zelf met cliënten bespreken. Mocht dit niet tot een bevredigende afhandeling van de klacht leiden, dan kan de cliënt zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de LVVP. Tevens zou de cliënt zich kunnen wenden tot de klachtenregeling van het NIP of de Zorggroep Psydirect.