Praktijk voor Psychologische Hulpverlening Berlicum

Kwaliteit

Als eerstelijnspsycholoog ben ik geregistreerd in het register van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP). Daarnaast ben ik als gezondheidszorgpsycholoog ingeschreven in het BIG-register (BIG = Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) onder nummer 89050839725. Tevens ben ik lid en mede-oprichter van de Zorggroep PsyDirect.

De praktijk in september 2016 gevisiteerd door het NIP en beschikt over het Certificaat Kwaliteitsvisitatie NIP.

In het Kwaliteitsstatuut GGZ is vastgelegd wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Per 1 januari 2017 vindt u hier mijn kwaliteitsstatuut.