Praktijk voor Psychologische Hulpverlening Berlicum

Kosten en eigen risico

U heeft vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico.

Het verplichte eigen risico is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2019 is het eigen risico 385 euro per persoon per jaar. Dat houdt in dat u de eerste € 385,- die u in 2019 aan zorgkosten maakt, zelf moet betalen. Indien u een hoger eigen risico dan € 385,- met uw zorgverzekeraar bent overeengekomen, geldt het dan voor u geldende eigen risico. Huisartsenzorg, verloskundige zorg, kraamzorg en zorg die vanuit het aanvullend pakket wordt vergoed, vallen niet onder het eigen risico. Medicijnen en bijvoorbeeld ziekenhuishulp vallen hier wel onder. Het eigen risico betaalt u aan de zorgverzekeraar.

Om kosten voor cliënten zo laag mogelijk te houden, heb ik met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Hierbij geldt dat dan wel voldaan moet worden aan door de overheid en zorgverzekeraars opgestelde en geldende regels. Eén van de voorwaarden voor vergoeding is bijvoorbeeld dat u in het bezit dient te zijn van een geldige verwijsbrief die voldoet aan de per 2019 gestelde criteria. (zie het hoofdstuk over ‘Doorverwijzing’)

Door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) zijn maximale vergoedingen vastgesteld. Binnen dit maximumtarief spreken verzekeraars en hulpverleners voor elk product een prijs af. Indien een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar, kunnen andere prijzen gelden. Voor een overzicht van de door mij gehanteerde tarieven en gecontracteerde zorgverzekeraars zie ‘Tarieven verzekerde zorg’.

Bij de GB-GGZ wordt aan het einde van het product / behandeling gefactureerd. Daarvoor zijn richtlijnen. Als u verzekerd bent bij een door mij gecontracteerde zorgverzekeraar dan wordt de rekening buiten u om geregeld.

Indien het een ongecontracteerde zorgverzekeraar betreft dan krijgt u van mij een factuur thuisgestuurd. U dient deze dan zelf in te dienen bij uw verzekeraar. Hoeveel u in dat geval vergoed krijgt is afhankelijk van uw polis; meestal bedraagt dit circa 75-90 % van de factuur. Voor 2019 heb ik echter contracten met alle verzekeraars.