Praktijk voor Psychologische Hulpverlening Berlicum

Welke stoornissen worden vergoed vanuit de basisverzekering

Sommige indicaties en behandelingen worden niet (meer) vergoed in de basiszorg. In het algemeen geldt dat er sprake moet zijn van een stoornis binnen de DSM problematiek. Hierbij kunt u denken aan Depressie, Angst, Posttraumatische Stress, Persoonlijkheidsproblematiek en Somatoforme Stoornis. In dat geval krijgt u de behandeling vergoed.

Indicaties die niet (meer) tot het basispakket van de Zorgverzekeringswet behoren, zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek. Soms kan men voor bepaalde indicaties onder bepaalde voorwaarden nog wel in aanmerking komen voor vergoeding. Raadpleeg de polisvoorwaarden van uw aanvullende ziektekostenverzekering.

Bij partner-relatieproblematiek geldt vergoeding alleen voor zover een van de partners of beide partners andere psychische problemen heeft, waarbij dit als primaire diagnose gehanteerd wordt. Dan kunnen bijvoorbeeld angst- of depressieve klachten, spanning gerelateerde klachten of problemen die meer op het gebied van de persoonlijkheid liggen behandeld worden. Enkel partner- relatietherapie wordt niet vergoed.

Net als bij relatieproblemen, geldt bij werkproblemen alleen vergoeding als daarbij sprake is van andere psychische problemen of problemen die meer op gebied van de persoonlijkheid liggen en die behandeld worden als primaire diagnose. Enkel werkproblemen wordt niet vergoed.