Praktijk voor Psychologische Hulpverlening Berlicum

GB-GGZ en G-GGZ

Wanneer geestelijke gezondheidszorg niet onder huisartsenzorg en praktijkondersteuning (POH-GGZ) valt, spreken we over Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GB-GGZ) en Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg (G-GGZ).

Wanneer sprake is van niet-complexe (enkelvoudige) psychische aandoeningen/stoornissen en sprake van een laag tot matig risico, valt dit onder de generalistische basis GGZ. Wanneer het gaat om ingewikkelde, meer risicovolle psychische aandoeningen/stoornissen, dan valt dit onder de Gespecialiseerde GGZ. Uw huisarts zal bij de doorverwijzing in eerste instantie een inschatting maken van de ernst van uw klachten en u op basis daarvan doorverwijzen naar ofwel GB-GGZ ofwel G-GGZ.

In mijn praktijk bied ik GB-GGZ.