Praktijk voor Psychologische Hulpverlening Berlicum

Wat doet een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ

De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. Een psycholoog behandelt daarin vrij kortdurend. Hij heeft daarvoor een aantal ‘tools’ tot zijn beschikking die speciaal voor de Generalistische Basis GGZ zijn ontwikkeld.

Er zal eerst een intake met u worden gedaan. Op basis van de intakegegevens zal beoordeeld worden of u binnen de Generalistische Basis GGZ geholpen kunt of mag worden. Is een verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ nodig of is juist de hulp die de huisarts met de POH-GGZ kan bieden voldoende, dan zult u worden terug verwezen. In dit geval vallen de kosten van de intake onder het Zorgproduct Onvolledig Behandeltraject.

Indien op basis van de intake beoordeeld wordt dat u in de GB-GGZ geholpen kunt worden, dan volgt verdere diagnostiek en aansluitend behandelsessies. U wordt hierbij ingedeeld in één van de Zorgproducten (Kort, Middel, Intensief).

Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat u toch een langere behandelduur nodig heeft. In dat geval kan ik, in overleg met u, switchen naar een ‘zwaarder’ product, zodat u verzekerd blijft van vergoeding.